Stichting Behoud Odulphuskerk

Het orgel uit de Sint-Odulphuskapel (Pels & Van Leeuwen, 1962)

In augustus 2019 werd de naast de kerk gelegen Sint-Odulphuskapel aan de eredienst onttrokken en verkocht aan een huisartsenpraktijk.

Deze kapel stond ook wel bekend als "de kapel van Huize Nazareth". In 1864 vestigden de zusters van de congregatie 'Dochters van Maria en Joseph' zich in Best. Toen de huidige Sint-Odulphuskerk op 23 oktober 1882 werd gewijd, kregen de zusters links van het hoofdaltaar een eigen plaats, van waaruit zij de vieringen konden volgen (de huidige stookruimte). In 1886 bouwden de zusters een nieuw klooster. Dit klooster kreeg de naam Huize Nazareth. Er ontstond steeds meer behoefte aan een eigen kapel. Deze werd op 25 april 1922 ingezegend. In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt en kwam de kapel apart te staan. Ze werd verkocht aan de Stichting Ouderenzorg Best-Son en Breugel. In 1999 werd de kapel verkocht aan het bestuur van de Sint-Odulphusparochie. In 2006 werd de naam gewijzigd in Sint-Odulphuskapel. (Bron: Erfgoedvereniging Dye van Best).

Nadat de kapel aan de eredienst onttrokken was, is het orgel afgebroken. In 2020 is het orgel opnieuw opgebouwd door Pels & Van Leeuwen, in het linkertransept van de  Sint-Odulphuskerk. Het gaat dienst doen als koororgel.

Foto's: Toon Smetsers

Het orgel uit de Sint-Odulphuskapel wordt opnieuw opgebouwd in het linkertransept van de Sint-Odulphuskerk (2020) Er moet nog een en ander gebeuren...

 

Iets meer ingezoomd...

 

Het orgel in opbouw, gezien vanaf de zijkant. De biechtstoel in de nis achter het orgel is blijven staan. 

 

Juni 2020. Het orgel is weer opgebouwd.

 

Gezien vanaf de zijkant, met de speeltafel.

 

Onderstaande informatie over het orgel is afkomstig van de site van Pels & Van Leeuwen, https://pelsenvanleeuwen.nl/

 

  • OPUS:                            550
  • JAAR:                            1962
  • PLAATS:                        Best
  • BASIS:                                8'
  • KLAVIEREN:                       2
  • MANUAALREGISTERS: 4+4
  • PEDAALREGISTERS:        1
  • SYSTEEM: mech.sleepladen

 

Hoofdwerk I C-g3

1. Prestant 8'

2. Bourdon 8'

3. Octaaf 4'

4. Mixtuur III-IV 2'

 

Positief II C-g3

5. Roerfluit 8'

6. Blokfluit 4'

7. Prestant 2'

8. Kromhoorn 8'

 

Pedaal C-f1

9. Subbas 16'

 

Koppelingen

1. P + I

2. P + II

3. I + II

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best