Stichting Behoud Odulphuskerk

Toren van de kerk: aangenomen werk

De bouw van de nieuwe toren (1884) werd aanbesteed. Dat jaartal is te zien aan de buitenzijde van de zijdeur van de toren, aan weerszijden van het gebrandschilderd raam "Oog van God".

Gebrandschilderd raam van atelier Lommen uit Roermond (1886). Het oorspronkelijke gebrandschilderd glas van dit raam (foto) is vernield door vandalisme, in 2017 is het huidige geplaatst.

Ook de toren is een ontwerp van Weber. De bouw werd aan de laagste inschrijver gegund: aannemer H. Troupin, een steenhouwer die oorspronkelijk afkomstig was uit Sittard maar die zich in Best vestigde omdat hij hier zoveel werk had. (Hij heeft ook meegewerkt aan de bouw van de kerk.) Hij nam het werk aan voor f.27.943.-. Uiteindelijk heeft de toren f.40.000.- gekost, onder meer door het hoger maken van de spits (op verzoek van Weber en met toestemming van de bisschop) en door tot aan het zangkoor hardstenen trappen te maken in plaats van trappen van gegoten cement. Betaling moest plaatsvinden in 5 termijnen; de eerste termijn nadat de eerste balklaag klaar was (op 5.10 m hoogte), enz. De laatste termijn na oplevering van de toren.

 

De klokken

In de toren hangen 4 klokken; Jozef (de zwaarste), Odulphus, Petrus Canisius en Het Gezang der Kinderen. Alle klokken zijn na de oorlog gegoten door Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel en in 1949 geïnstalleerd.

 

Klok Jozef bevat het opschrift "Toen de klokken den oorlog ten offer vielen, werd het brons bewaard om mij te vervaardigen. Tot dank aan Sint Jozef." Deze klok is een schenking van Henricus van Heesewijk, toen 91 jaar. Dat staat ook in het opschrift. (Dis’, Ø 1305 mm, 1412 kg)

Op klok Odulphus is vermeld, dat de kosten werden bijeengebracht uit maandelijkse collecten onder de parochianen in 1949. (Fis’, Ø 1170 mm, 872 kg)

Klok Petrus Canisius, geschonken door familie De Wert bij het 75-jarig bestaan van "De Beste Boter", bevat een bronzen afbeelding van voornoemde heilige. (Gis’, Ø 980 mm, 604 kg)

Het Gezang der Kinderen heeft als inscriptie "Johannes-Godefrida-Martinus-Johanna. Door hun ouders Lambertus en Cornelia der Kinderen-Willems, geschonken ter ere Gods, Pasen 1949." (Ais’, Ø 870 mm, 422 kg)

 

Tot 1960 werden de klokken geluid met touwen, daarna met een elektrische luidinstallatie, tegenwoordig computergestuurd. Sinds Pasen 2006 luidt om 12.00 en 18.00 dagelijks het Angelus.

 

Voor meer informatie: klik op http://www.sbodulphus.nl en kies uit het menu:

Historie -> Odulphuskerk - voorbereiding bouw en

Historie -> Odulphuskerk - bouw in eigen beheer

 

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best