Stichting Behoud Odulphuskerk

Bouw van de kerk: in eigen beheer

Pastoor Van der Velden en het kerkbestuur meenden, dat ze voordeliger zouden kunnen bouwen als ze de kerk geheel in eigen beheer zouden optrekken. Men wilde het volbrengen zonder aannemer en bovendien zoveel mogelijk met eigen krachten doen, met medewerking van vele parochianen. De bouwkosten – zonder toren - waren begroot op f.84.000.-. Bij de opdracht tot bouw van de kerk werd overigens nog geen opdracht voor de torenbouw gegeven. De toren werd van het begin af aan gepland, maar de bouw moest achterwege blijven totdat de financiën het mogelijk maakten.

 

Na drie maanden graafwerk werd de ‘echte’ eerste steen van de huidige kerk gelegd op 16/11/1880, ’s morgens om 10.00 uur door pastoor Van der Velden, in tegenwoordigheid van kapelaan J. Wouters en de kerkmeesters Joannes (Jan) Scheepens en Waltherus (Wouter) van Abeelen. De "officiële" Eerste Steen, hier op de foto,  werd met toestemming van de bisschop door pastoor Van der Velden gelegd op 14/07/1881. Die steen kan men zien bij de uitgang van de sacristie in de tuin.

 

Na de bouw

 

Het bouwen in eigen beheer van de kerk was geen succes gebleken; het "budget" voor de bouw werd met f.9000.- overschreden, wat toen zeer veel was. (Voor dat bedrag kon men drie boerderijtjes kopen.) Een oorzaak voor de overschrijding was, dat allerlei bijkomende kosten niet ingecalculeerd waren, bijvoorbeeld het voer voor het paard dat de leemmolen in beweging hield of het transport van de stenen.

Toen pastoor Van der Velden in 1882 overleed, was de kerkbouw klaar maar bisschop Godschalk had nog steeds geen rekening en verantwoording ontvangen over de gebouwde kerk. Daarvoor zorgde de opvolger van Van der Velden, pastoor Joannes Pijnenburg. Deze kreeg toestemming van de bisschop om het geld dat men nog te kort kwam op te nemen, “gelet op de omstandigheden die het moeilijk, zo niet onmogelijk maken, eene juiste rekening en verantwoording omtrent den bouw der nieuwe kerk in te dienen”. Blijkbaar was de boekhouding niet geheel volgens de regelen der administratieve kunst gedaan. Pastoor Van der Velden had de parochie echter niet in de schulden gestoken. Toen pastoor Pijnenburg alles had nageteld en doorgerekend, besloot hij om maar meteen de toren te laten bouwen.

 

Voor meer informatie: klik op http://www.sbodulphus.nl en kies uit het menu:

Historie -> Odulphuskerk - voorbereiding bouw en

Historie -> Odulphuskerk - toren aanbesteed

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best