Stichting Behoud Odulphuskerk

Voorbereidingen op de bouw: niet van een leien dakje!

Deken Zomers overleed in 1878 en pastoor Theodorus van der Velden werd de bouwpastoor. Er ontstond wat discussie om de plaats waar de kerk zou moeten komen staan. Er waren drie partijen met drie verschillende standpunten.

 

Theodorus van der Velden, bouwpastoor

(Bron: https://www.beeldbankbest.nl/cgi-bin/fotos.pl, Erfgoedvereniging Dye van Best)

 

Pastoor Van der Velden en het kerkbestuur wilden de kerk graag bouwen vlak achter de oude kerk, op 8,5 meter vanaf de gebouwen van de zusters. 

 

De zusters van het nabijgelegen klooster en liefdegesticht, die bang waren voor te weinig lichtinval, wilden de nieuwe kerk 4 meter verder weg hebben.

 

Karl Weber, architect

Architect Weber bepleitte het standpunt van de pastoor en zei dat 8,5 meter de normale breedte van een straat was en dat moest voldoende zijn voor de lichtinval. Volgens de pastoor zou de kerk te veel achter de pastorie komen te liggen, als zij 4 meter moest opschuiven. Bovendien zou hij dan te veel van zijn fruitboomgaard en tuin kwijtraken.

 

Johannes Cornelis van de Ven (1823-1903), burgemeester van Best van 1869 tot 1901, wethouder van 1863 tot 1869 en lid van de gemeenteraad van 1855 tot 1903.

Het gemeentebestuur en veel parochianen, ten slotte, wilden dat de kerk zou komen liggen aan de andere kant van de pastorie, tussen het tegenwoordige Kerkhofpad en de pastorie. Men vond die plaats een mooie  entree voor het dorp vanaf het spoor. Bovendien werden moeilijkheden met de zusters vermeden. Enig recht op inspraak meende men wel te hebben, want de gemeente had f.15.000.- geschonken voor de kerk en misschien zou later nog een renteloos voorschot van f.10.000.- kunnen volgen.

 

De zusters konden beschikken over een grote steun in deze kwestie: Mgr. Zwagenmakers. Die was vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch én rector van het liefdegesticht aldaar. Mgr. Zwagenmakers kwam naar Best, bekeek het bouwterrein en sprak vervolgens met Mgr. Godschalk, de bisschop van Den Bosch (die in 1878 Mgr. Zwijsen had opgevolgd). 

 

Adrianus Godschalk, bisschop van bisdom 's-Hertogenbosch van 1878 tot 1892

Mgr. Godschalk maakte een eind aan de discussie. De kerk moest 4 meter verder van het liefdegesticht van de Bestse zusters blijven dan oorspronkelijk gepland. Pastoor Van der Velden schreef in het memoriale: “Ik heb alle pogingen aangewend met mijne kerkmeesters bij monseigneur om het eerst door Weber aangewezen terrein 8,50 el van het liefdehuis mogen houden, maar nul op request. Onze opvolgers leggen alzoo de schuld niet op het tegenwoordige kerkbestuur, (…) dat de nieuwe kerk zoo misplaats is.”

 

Voor meer informatie: klik op http://www.sbodulphus.nl en kies uit het menu:

Historie -> Odulphuskerk - bouw in eigen beheer

Historie -> Odulphuskerk - toren aanbesteed

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best