Stichting Behoud Odulphuskerk

Architect: Karl Weber

Karl Weber (Keulen, 18-10-1820 - Roermond, 21-03-1908)

Portret van Karl Weber door Heinrich Windhausen (1889)

 

Karl Eugène Marie Hubert Apolinarius Ferdinand Weber werd op 18-10-1820 geboren in Keulen. Vanaf 1857 woonde hij in Nederland. Als architect was hij een leerling van de beroemde bouwmeester Viollet-le-Duc, evenals de zeven jaar jongere Pierre Cuypers, zijn latere rivaal. Hij vestigde zich als architect in Roermond. Hij stierf op 21-03-1908 en ligt begraven op het kerkhof van de kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Zand in Roermond.

De Sint-Odulphuskerk in Best, die gereed kwam in 1882, vormt een overgang tussen de twee perioden waarin het werk van deze architect te verdelen valt. “In de eerste periode, van 1853 tot rond 1881, bouwt hij zijn kerken in neo-gotische stijl, in de trant van de zgn. “stucwerkgotiek”. In deze stijl vinden we (…) gewelven van hout, die met stucwerk zijn gepleisterd en kapitelen, die met stucwerkkalk zijn gemodelleerd.” De kerken hebben meestal hoge en vrij smalle ramen, “in tweeën gedeeld door een stijl, van boven uitlopend in eenvoudig maaswerk.”

Vanaf 1882 loopt de tweede periode van Weber. “Vanaf die tijd bouwt hij bijna uitsluitend in romano-gotische trant. Zijn kerken, alle kruisbasilieken, hebben (…) een grote koepeltoren op de kruising en bij de kruising of de ingangszijde twee (…) grote torens. (…) De vensters zijn niet meer onderverdeeld door smalle stijlen en maaswerk, maar bestaan uit een enkelvoudig rondboogvenster ofwel uit drie of vier kleine venstertjes, waarbij dan twee of drie vensters naast elkaar rondboogvensters zijn en een derde (vierde) als roosvensters boven de rondbogen is aangebracht. (…) De gewelven zijn massief gemetseld. Alles in de interieurs is schoon metselwerk, in vele kleuren steen.” In de kerk van Best paste Weber voor het eerst schoon metselwerk toe. Om belangrijke constructiedelen te benadrukken, maakte hij gebruik van gekleurde stenen. Mgr. H. van Helvoort, die een beschrijving heeft gemaakt van alle door Weber gebouwde kerken, noemt de kerk van Best een bekroning van al het voorgaande werk van deze architect.

 

Bouwtekening van de huidige Sint-Odulphuskerk, datering 1880

"Deze tekening van de Odulphuskerk naar een ontwerp van architect Karl Weber werd in juni 1984 bij toeval gevonden in een kast op de pastorie toen de betreffende kamer werd opgeknapt. 

Het is een ontwerp voor de bouw van de nieuwe Odulphuskerk uit 1880. De toren is slechts schetsmatig aangegeven en werd later geheel anders uitgevoerd."

Fotograaf: Kees Dekkers. Collectie: Dye van Best.

De afbeelding en het citaat zijn overgenomen van de site https://www.beeldbankbest.nl/cgi-bin/fotos.pl van Erfgoedvereniging Dye van Best.

 

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best