Stichting Behoud Odulphuskerk

Een eenmalige gift doen aan Stichting Behoud Odulphuskerk?

Wilt u geen 'vaste' donateur worden van SBO maar wel een (eenmalige) gift doen? Dat is uiteraard ook mogelijk. Wiij zijn blij met iedere gift!

 

@ Richt de camera van uw mobiele telefoon of tablet op onderstaande QR-code. Klik op de regel die dan verschijnt om € 25,00 (of een hoger/lager bedrag) over te maken aan SBO.
Onderstaande QR-code is geldig tot 15 maart 2025.

 

@ Of klik op onderstaande link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SUbJK64hTHGDLFaEB4Kdwg

 

@  Doneren aan SBO met een eenmalige automatische incasso? Richt de camera van uw mobiele telefoon op onderstaande code. Of dubbelklik op de code, er verschijnt dan meer informatie over geven via Givt na het invoeren van een bedrag. Om de donatie af te kunnen ronden, moet u de (gratis) Givt-app installeren en u eenmalig registeren. Als u doneert via Givt worden uw gegevens niet bij ons bekend, u blijft voor ons dus anoniem. Wij ontvangen alleen een geïncasseerd totaalbedrag. De gift wordt binnen twee werkdagen van uw bankrekening afgeschreven door Givt. Dank voor uw gift!

 

@ Of maak uw bijdrage zelf over op bankrekening NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk. Dank u wel!

 

Pentekening van de Sint-Odulphuskerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 19-10-1944 de spits van de toren geschoten en de kerk zwaar beschadigd. Om de kosten van het herstel te kunnen betalen werden er reproducties van deze pentekening, die gemaakt is door Klouwen, verkocht. Het beeld van het H. Hart stond toen nog op het kerkplein.

Bron van pentekening en tekst: Beeldbank Erfgoedvereniging Dye van Best

 

SBO is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als u een gift doet aan een ANBI kunt u onder voorwaarden uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor culturele ANBI's (zoals SBO) geldt een extra giftenaftrek. Met een gift aan onze Stichting steunt u daarom niet alleen onze Stichting maar kunt u ook een belastingvoordeel hebben. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen en erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang geen schenk- en erfbelasting te betalen. Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 17 juni 2023.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best