Stichting Behoud Odulphuskerk

STICHTING BEHOUD ODULPHUSKERK

(SBO)

Doneren aan SBO met een eenmalige automatische incasso? Richt de camera van uw mobiele telefoon op onderstaande code. Of dubbelklik op de code, er verschijnt dan meer informatie over geven via Givt na het invoeren van een bedrag. Om de donatie af te kunnen ronden, moet u de (gratis) Givt-app installeren en u eenmalig registeren. Als u doneert via Givt worden uw gegevens niet bij ons bekend, u blijft voor ons dus anoniem. Wij ontvangen alleen een geïncasseerd totaalbedrag. De gift wordt binnen twee werkdagen van uw bankrekening afgeschreven door Givt. Dank voor uw gift!

 

Doel van SBO: 

Het inzamelen van gelden ten behoeve van de restauratie en het behoud van de rooms-katholieke kerk van de heilige Odulphus te Best en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (Artikel 2, lid 1 van de statuten)

De stichting beschouwt de kerk daarbij op de eerste plaats als huis voor de eredienst maar daarnaast ook als monument voor de gemeente Best. (Uit artikel 2, lid 2 van de statuten)

De stichting mag alleen uitkeringen doen aan het kerkbestuur van de rooms-katholieke parochie van de heilige Odulphus te Best, onder wiens verantwoordelijkheid de genoemde Odulphuskerk valt. (Artikel 2, lid 3 van de statuten)

 

Bestuur:

Scheepens CMO (Kees) voorzitter
Gondrie-Belt SMM (Susanne) secretaris
Smetsers APGM (Toon) penningmeester
Broek PAC van den (Pieter) vice-voorzitter
Boven CAM van (Cor)  bestuurslid
Koning JG de (Jan)                bestuurslid
   
                           

Alle bestuursleden zijn statutaire bestuurders en op die grond ingeschreven in het UBO-register. 

 

Contact:

Stichting Behoud Odulphuskerk
Secretariaat:
Klabots 54
5683 LK  BEST
Tel.: 0499 395285

E-mail: susanne_gondrie@kpnmail.nl 

Beloningsbeleid:

de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

(Artikel 4, lid 5 van de statuten)

 

ANBI:

Stichting Behoud Odulphuskerk is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte op 19 september 1988. SBO is sinds 1 januari 2008 een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2012 een culturele algemeen nut beogende instelling.

Zie https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

 

Beleidsplan:

Zie in het menu onder Publicaties

 

Jaarverslag:

Zie in het menu onder Jaarverslagen

 

Website:

www.sbodulphus.nl

Vragen over de inhoud van de site? Stuur een e-mail naar  computoon@outlook.com 

 

Overige informatie:

Stichting Behoud Odulphuskerk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41091012. Het RSIN-nummer is 009087047. 

 

Bankrekening: NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk

Incassant-ID: NL86ZZZ410910120000

 

Voor alle vragen over financiële zaken kunt u per e-mail contact opnemen met de penningmeester,  computoon@outlook.com   Die helpt u graag verder.

Foto van een pentekening, getekend door MC (1989), van de Sint-Odulphuskerk.

Bron van de afbeelding: Beeldbank Erfgoedvereniging Dye van Best

 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 juli 2023

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best