Stichting Behoud Odulphuskerk

De klokken in de toren van de Sint-Odulphuskerk

Geschiedenis

Op 28 december 1942 haalden de Duitsers drie klokken weg uit de toren om ze te gaan smelten tot kanonnen. In juni 1943 kreeg men echter de oudste klok terug, die was van G. Alexius Petit en gemaakt in 1743, plus nog een Angelusklokje, dat van elders kwam. De grote klok, die de Duitsers hadden gestolen, bleek in Tilburg te staan ​​​​en niet te zijn omgesmolten. Ze kwam weer terug maar de klok van Alexius Petit ging naar de kerk van Oirschot. De grote klok was echter niet meer goed, want ze is later omgesmolten tot een nieuwe. In 1949 kwamen er weer vier klokken in de toren, waarvan drie geschonken waren door particulieren uit de parochie. In 1960, bij het koperen pastoraat van pastoor Swagemakers, kregen de klokken een automatische luidinstallatie. .Daarvoor werden ze met touwen geluid. Tegenwoordig luiden de klokken computergestuurd: voor de vaste vieringen in de kerk, Dodenherdenking en oud en nieuw zijn de luidtijdstippen, de luidduur en de selectie van de klokken geprogrammeerd. Sinds Pasen 2016 luidt om 12.00 uur en 18.00 uur dagelijks het Angelus; 3 x 3 voorslagen worden gevolgd door enkele minuten luiden met een kleine klok.

 

In de toren hangen nu, zoals al vermeld, 4 klokken. Jozef (de zwaarste), Odulphus, Petrus Canisius en Het Gezang der Kinderen. Ze zijn alle na-oorlogs en gegoten door Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel.

@ Klok Jozef bevat het opschrift "Toen de klokken den oorlog ten offer vielen, werd het brons bewaard om mij te vervaardigen. Tot dank aan Sint Jozef." Deze klok is een schenking van Henricus van Heesewijk, toen 91 jaar. Dat staat ook in het opschrift. (D', Ø 1305 mm, 1412 kg). Als na een uitvaart de rouwstoet naar de begraafplaats trekt, wordt Jozef geluid. Jozef levert ook de slagen op de hele en halve uren, zoals te zien is aan de hamer op de eerste foto.

@ Op klok Odulphus wordt vermeld, dat de kosten werden bijeengebracht uit maandeiijkse collecten onder parochianen in 1949. (Fis',Ø 1170 mm, 872 kg).

@ Klok Petrus Canisius, geschonken door familie De Wert bij het 75-jarig bestaan ​​​​van "De Beste Boter", bevat een bronzen afbeelding van voornoemde heilige. (Gis', Ø 980 mm, 604 kg).

@ Het Gezang der Kinderen heeft als inscriptie "Johannes-Godefrida-Martinus-Johanna. Door hun ouders Lambertus en Cornelia der Kinderen-Willems, geschonken ter ere Gods, Pasen 1949." (Ais', Ø 870 mm, 422 kg)

 

Foto's: Toon Smetsers 

Klok Jozef

 

 

Klok Het Gezang der Kinderen

 

 

Alle klokken

Van links naar rechts: Petrus Canisius, Odulphus, Jozef en Het Gezang der Kinderen

 

 

Bijgewerkt 03-07-2023

 

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best