Stichting Behoud Odulphuskerk

Bezoek fotogroep Heivelden aan Odulpuskerk (2016)

Op 9 januari 2016 bezocht Fotogroep Heivelden de Sint-Odulphuskerk. Hieronder treft u een aantal door hen gemaakte foto's aan. De foto's zijn overgenomen van de site https://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/algemeen/fotoreportages/2016-01-09-bezoek-fotogroep-heivelden-aan-sint-odulphuskerk/

De onderschriften zijn door Toon Smetsers toegevoegd.

 

 

 

In de torenspits, de ruimte wordt steeds smaller...

 

 

 

Zicht op het oksaal met daarop het orgel, vanaf het altaar

 

Zicht op het liturgisch centrum richting het oksaal, vanaf de communiebanken. De marmeren communiebanken waren een geschenk van de parochianen aan pastoor Swagemakers bij zijn zilveren priesterfeest (1954). Op de verhoging het altaar en rechts daarvan de ambo. Het neogotische altaar (ca. 1900) is afkomstig uit een kerk bij Brussel.  De, eveneens neogotische, ambo is afkomstig uit de kapel van de Grote Beek (Eindhoven).  Links en rechts van de standaard met het evangelieboek een flambouw. De vloer is ontworpen door architect L. de Bever en uitgevoerd in zwart hardsteen waarin wit-marmeren figuren zijn gemozaïekt. De vloer is in 1980 geschonken door de parochianen bij het zilveren priesterjubileum van pastoor H. Maas.

 

De banken in het middenschip van de kerk, afkomstig uit de Sint-Jan de Doperkerk (de "Havenkerk") in Schiedam (1822) en hier geplaatst in 1975. De knielmatjes zijn afkomstig van de (gesloten) H. Pastoor van Arskerk (Eindhoven) en in de kerk aanwezig sinds 2002. 

 

 

 

Sint-Odulphusaltaar. Het retabel van het altaar is uit hout gesneden en gepolychromeerd door Hendrik van der Geld (1890). 

Retabel = wand van schilder- of beeldhouwwerk tegen de muur boven een altaar.

Polychromeren = het met vele kleuren beschilderen van bijvoorbeeld beelden

 

Beeld van de heilige Lucia. (Het woord 'heilige' wordt vanaf hier afgekort tot 'H.') Het bevindt zich aan een van de pilaren in het liturgisch centrum. Evenals de drie andere beelden in het liturgisch centrum is dit beeld gemaakt door prof. Jan B. van Hool (Antwerpen). De beelden van de H. Lucia en de H. Barbara zijn gemaakt rond 1828. De beelden van de H. Petrus (met het omgekeed kruis) en de H. Paulus (met zwaard) rond 1822.

 

Beeld van de H. Barbara

 

Het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie is de officiële benaming voor het boek dat ligt op de leesstandaard die op het altaar staat. Dit boek bevat onder meer alle vaste teksten voor de eucharistieviering.

 

Detail van het Altaarmissaal, met de leeslinten

 

Het Evangeliarium (evangelieboek) bevat de evangelieteksten die voorgelezen worden tijdens de eucharistievieringen op zondag en op feestdagen. Het is hier opengeslagen bij het hoogfeest Openbaring van de Heer. Dit feest, ook wel bekend als Driekoningen, wordt jaarlijks op 6 januari gevierd. Als 6 januari op een werkdag valt op de eerste zondag na 1 januari.

 

 

 

Twee liedbundels (Gezangen voor Liturgie) in een kerkbank

 

Leien op het kerkdak

 

 

 

 

Z

Zicht op een rozetraam, vanaf het oksaal

 

Van links naar rechts een aansteekstok/kaarsendover, drie flambouwen en 4 oude collectezakken

 

Een musicerende engel, zittend bovenop het orgel\

 

 

 

Gewelf voorin de kerk, ter hoogte van het hoogaltaar

 

Ramen in de toren, op weg naar boven

 

Dakhaak. 

 

Zicht op de Odulphuskapel vanuit de kerktoren. De kapel is intussen aan de eredienst onttrokken en verkocht aan een huisartsenpraktijk. Na verbouwing in gebruik als Gezondheidscentrum Kapelplein.

 

Zicht op de glas-in-loodramen in het priesterkoor. Ze zijn gemaakt door Luc van Hoek in 1948. Ze verwijzen alle naar de viering van de Eucharistie. Links is de Bruiloft van Kana afgebeeld, in het midden het Laatste Avondmaal en rechts de Wonderbare broodvermenigvuldiging. 

 

Zicht vanuit het midden van de kerk op het oksaal. Het oksaal is gemaakt van witte zandsteen (1886) door Jan van der Mark. In de zwikken twee musicerende engelen in relief. Het sierhek is ontworpen en geplaatst door Charles Sol, edelsmid te 
Eindhoven, in 1985.

 

 

 

 

 

 

Het linkertransept. De banken (uit de Noordhoekkerk in Tilburg) zijn intussen vervangen door stoelen die afkomstig zijn uit de voormalige Odulphuskapel. Het zicht op de biechtstoel is tegenwoordig onttrokken door het orgel, eveneens uit de voormalige Odulphuskapel, dat in 2016 ervoor geplaatst is. Links een beeld van de H. Ambrosius, gemaakt rond 1828 door prof. Jan B. van Hool (Antwerpen). Rechts een beeld van de H. Franciscus, van omstreeks 1850.

 

Twee van de vier klokken, in hun klokkenstoel.  Alle klokken zijn na de oorlog gegoten door Petit en Fritsen (Aarle-Rixtel) en in 1949 geïnstalleerd. Hun namen zijn Jozef (geschonken door Henricus van Heesewijk. De klok bevat het opschrift 'Toen de klokken den oorlog ten offer vielen werd het brons bewaard om mij te vervaardigen. Tot dank aan Sint-Jozef'), Odulphus (bijeengebracht uit maandelijkse collecten onder parochianen), Petrus Canisius (geschonken door familie De Wert bij het 75-jarige bestaan van 'De Beste Boter', klok bevat ook een bronzen afbeelding van Petrus Canisius) en Het Gezang der Kinderen (met inscriptie 'Johannes, Godefrida, Martinus, Johannes. Door hun ouders Lambertus en Cornelia der Kinderen-Willems, geschonken ter ere Gods, Pasen 1949').

 

Klok Petrus Canisius.

 

 

Bovenaanzicht van de klokkenstoel met de vier luidklokken.

 

Ornament op het sierhek in de kerk.

 

Gedachteniskruisjes van overledenen, in de torenkamer.

 

Vier kleine krukjes. Ze maken deel uit van een serie bestaande uit een zitbank, enkele zetels en enkele grote krukken. Ze zijn afkomstig uit de abdijkerk van Koningshoeven (Tilburg), neogotisch van stijl en in eigendom verkregen via de Diocesane Commissie voor de Kerkelijke Kunst in 2006. Na restauratie zijn ze in de kerk geplaatst.

 

Een stapeltje leien, van het kerkdak.

 

Maquette van de kerk, vervaardigd door de heer M. Saris (1991). Staat in de rechterzijbeuk.

 

De Mariakapel is de voormalige doopkapel. Het neogotische Mariabeeld is afkomstig uit de H.H. Andreas en Antonius van Paduakerk in Oostelbeers die in 2015 aan de eredienst is onttrokken. In de Odulphuskerk geplaatst in 2016 en in hetzelfde jaar gerestaureerd. De knielstoel voor het beeld dateert van 1930. Achter het beeld een gebrandschilderd raam 'Doop van Christus' (J. Holthuis, Maastricht, 1938). De beelden van de engelen dateren van vermoedelijk 1910.

 

Zicht op het hoogaltaar, vanaf de communiebanken. Het hoogaltaar bestaat uit een stenen altaartafel waaronder een tombe met een Christusbeeld van steen, gepolychromeerd, vervaardigd door Jan P. van der Mark (Eindhoven), in 1882. In het hoogaltaar zijn relieken van de H. Severinus en H. Valentinus ingesloten. Het hoogaltaar staat op een verhoging. Het tabernakel is geplaatst in 1917. Het eikenhouten retabel (midden 19e-eeuws) is geplaatst in 1917, vervaardigd door Jan Custers. De panelen bevattenvan rechts naar links de afbeeldingen: Aanbidding door de herders, Laatste Avondmaal, de Verrijzenis en de Uitstorting van de H. Geest met Pinksteren. Midden boven: Jezus aan het kruis. De koperen kandelaars aan weerszijden van het tabernakel zijn gemaakt door koperslager Liebregts (Oirschot) in 1830. 

Reliek (of: relikwie): een overblijfsel van het lichaam van een heilige of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest.

Tabernakel: een vaak kostbare kluisvormige kast voor het bewaren van het eucharistisch Brood (de geconsacreerde Hosties).

 

 

Gebrandschilderd raam van atelier Lommen uit Roermond: Oog van God (1866). Het oorspronkelijke glas van dit raam is vernield door vandalisme, in 2017 is het huidige raam geplaatst.

 

 

Kerkorgel, gemaakt door orgelbouwer Joannes Vollebregt & Zn. in 1852. Drie pijpentorens met vlakke tussenstukken. Op de middentoren een lauwerkrans met twee palmtakken. Op de zijtorens engelen met muziekinstrumenten. Het orgel is gemaakt voor de vorige Sint-Odulphuskerk. Het orgel is voor het laatst gereviseerd en gerestaureerd in 2009, door Pels & Van Leeuwen Kerkorgelbouw ('s-Hertogenbsoch). De ca. 1100 orgelpijpen zijn toen schoongemaakt en hersteld, enkele registers werden toegevoegd en twee van de drie blaasbalgen werden vernieuwd. Verdr werd het houtsnijwerk van het front gerestaureerd en is er een volledig nieuwe kas om het orgel gebouwd, dit laatste door een aantal parochiële vrijwilligers onder toezicht van Pels & Van Leeuwen.

 

Keyboard, staat op de verhoging in het liturgisch centrum. Wordt met name gebruikt als begeleidingsinstrument voor het kinderkoor.

 

Boek met namen van overledenen die een uitvaart vanuit de kerk hebben gehad. Het boek staat op een kast vlakbij de Mariakapel, daarachter het bord met de nagedachteniskruisjes en doopschelpen (2003).

 

Zicht op het torentje met de Angelusklok. De foto is genomen vanaf de omloop aan de voet van de torenspits.

 

 

Een rozetraam met twee lancetramen

 

Detail van een schildering op de muur in de zogeheten kinderkerk, de ruimte tussen kerk en pastorie.

 

Het pad over de gewelven. De gewelven zijn niet zichtbaar, door gebrek aan licht...

 

Het dakbeschot van de kerk, boven het middenschip. Links en rechts van het 'pad' over de gewelven van de kerk is gelegenheid om naar buiten te kijken, als de deurtjes worden geopend, zoals hier.

 

 

Hier en daar zijn wat 'inscripties' achtergelaten in de toren...

 

 

 

 

Op weg naar boven. Tot aan de verdieping met het orgel zijn de traptreden van hardsteen en is er een trapleuning. Daarna zijn de trerden van gegoten cement en is er een touw.

 

Het torentje waarbinnen de trap zich bevindt. De trap loopt tot aan de torenkamer. Daar bevindt zich een deur die toegang geeft tot het pad over de gewelven. Om nog hoger te komen is er een trap in de torenkamer die leidt naar de vloer met de luidklokken. Gezien de hoogte is die trap voorzien van bordessen.

 

Traptoren van binnen

 

Moo

Mooi uitzicht

 

Uitzicht naar een andere kant. Het NS-station, met het gebogen dak, is goed te zien.

 

Vaandel van Sint-Odulphus, in 1853 aangeschaft door pastoor-deken Zomers voor f. 271.

 

Enkele van de circa 1100 orgelpijpen

 

Hoe deze onderdelen heten, weet ik niet maar ze zitten in het orgel...

 

Enkele orgelpijpen aan de voorzijde

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 maart 2023.

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best