Stichting Behoud Odulphuskerk

MARIA-ALTAAR IN DE SINT-ODULPHUSKERK

Foto's: Toon Smetsers

 

Het Maria-altaar bestaat uit een stenen altaartafel met een achterwand (retabel) van hout. Het houtsnijwerk en het polychromeren is uitgevoerd door Hendrik van der Geld (1889). 

 

Het Maria-altaar, met de altaartafel en het retabel

 

Boodschap van de engel (Lucas 1: 26-38). 

Annunciatie (Maria-Boodschap) is de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. 

 

Maria met het Kind

 

Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth  (Lucas 1, 39-56).

Maria Visitatie is Maria’s bezoek aan haar nicht Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best