Stichting Behoud Odulphuskerk

ODULPHUSALTAAR IN DE SINT-ODULPHUSKERK

Foto's: Toon Smetsers

 

Het Odulphusaltaar bestaat uit een stenen altaartafel met een achterwand (retabel) van hout. Het houtsnijwerk en het polychromeren is uitgevoerd door Hendrik van der Geld (1890).  In het (voormalige) tabernakel van dit altaar bevindt zich een reliekhouder met een relikwie van Sint-Odulphus (een vingerkootje). In 1620 kreeg Best deze relikwie. Pastoor Willem Heerbeeck (naar wie in Best het Heerbeeck College is genoemd, een middelbare school) haalde deze op uit Utrecht en liet het handje vervaardigen.

 

Odulphusaltaar

 

Retabel van het Odulphusaltaar

 

Odulphus neemt afscheid van zijn ouders.

 

Odulphus. In zijn ene hand draagt hij een monstrans, in de andere de (gouden) appel waarmee hij altijd afgebeeld wordt. Het is het herkenningsteken van deze heilige.

 

Odulphus op zijn sterfbed, omringd door medebroeders. Hij ontvangt het viaticum (de laatste H.Communie, toegediend aan iemand die in stervensgevaar verkeert.)

 

 

Rond 1600 liet bisschop Sasbout Vosmeer (toen apostolisch vicaris van Utrecht en bisschop) het skelet van Sint-Odulphus opgraven. Best kreeg, zoals al vermeld, in 1620 een vingerkootje van het opgegraven skelet als relikwie. 

Op de foto de reliekhouder (een zilveren hand) met de relikwie van Sint-Odulphus (het vingerkootje).

 

 

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best