Stichting Behoud Odulphuskerk

STICHTING BEHOUD ODULPHUSKERK

Stichting Behoud Odulphuskerk (verder: SBO) werd opgericht voor onbepaalde tijd op 19 september 1988 bij het begin van de laatste grote restauratie van de Sint-Odulphuskerk, die drie jaar later op 22 september 1991 werd voltooid.

Ook nu nog is SBO zeer actief. Zij bestaat uit vele trouwe donateurs die met een donatie van € 25 of meer per jaar zorgen voor financiële ruimte, zodat de Stichting haar werk voor het behoud van het kerkgebouw en omgeving voort kan zetten. Uiteraard zijn grotere schenkingen altijd welkom en zeer gewaardeerd.

 

Donateur worden?

Wilt u vaste donateur worden van SBO? Dat kan voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25.

Stuur een e-mail naar de penningmeester (Toon Smetsers), computoon@outlook.com en vraag naar het aanmeldingsformulier om donateur te worden. U ontvangt het per e-mail.

(Of per gewone post, als u daarom vraagt. In dat geval alstublieft ook uw adres, postcode en woonplaats opgeven.)

Jaarlijks ontvangt u een brief van SBO met het verzoek uw bijdrage over te maken. Jaarlijks is ook onze Vriendendag, waarvoor u als vaste donateur wordt uitgenodigd.

 

Wilt u dat uw jaarlijkse bijdrage automatisch wordt geïncasseerd? Dat kan ook, vermeld dit alstublieft in de mail. U krijgt dan een aanmeldingsformulier waarin ook een doorlopende machtiging voor automatische incasso is opgenomen.

Meer informatie over automatische incasso staat op deze site onder Stichting -> Uw gift-automatische incasso.

Hebt u er nog vragen over, dan kunt u ze ook stellen door een e-mail te sturen naar computoon@outlook.com

 

De Sint-Odulphuskerk op woensdag 25 november 2020, Red Wednesday. Red Wednesday is een jaarlijkse internationale kerkelijke actie waarbij kerkgebouwen een avond in november in het rood worden aangelicht of van binnenuit rood worden verlicht. Met deze actie vraagt de hulporganisatie en initiatiefnemer Kerk in Nood aandacht en bewustwording voor christenvervolgingen en godsdienstvrijheid wereldwijd. De actiedag wordt sinds 2018 in Nederland gehouden. De woensdagavond dat de gebouwen verlicht worden is de vierde woensdag in november, de dag voor Thanksgiving Day.

 

SBO is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als u een gift doet aan een ANBI kunt u onder voorwaarden uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor culturele ANBI's (zoals SBO) geldt een extra giftenaftrek. Met een gift aan onze Stichting steunt u daarom niet alleen onze Stichting maar kunt u eveneens een belastingvoordeel hebben. Sluit u met ons een schriftelijke overeenkomst af voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) dan is de giftendrempel voor de inkomstenbelasting niet van toepassing. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen en erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang geen schenk- en erfbelasting te betalen. Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 maart 2023.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best