Stichting Behoud Odulphuskerk

EENMALIGE BIJDRAGE AAN SBO

Wilt u geen donateur worden voor een jaarlijks bedrag van minimaal € 25 maar wel een (eenmalige) bijdrage doen aan SBO?

Dat is uiteraard ook mogelijk. 

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk.

Dank u wel!

 

SBO is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als u een gift doet aan een ANBI kunt u onder voorwaarden uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor culturele ANBI's (zoals SBO) geldt een extra giftenaftrek. Met een gift aan onze Stichting steunt u daarom niet alleen onze Stichting maar kunt u eveneens een belastingvoordeel hebben. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen en erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang geen schenk- en erfbelasting te betalen.

 

 
 
 

Ontvangstbevestiging

Op uw verzoek sturen wij u een ontvangstbevestiging toe als uw gift op onze bankrekening is bijgeschreven. Stuur een verzoek daarvoor naar e-mailadres: info@sbodulphus.nl

 

Ik heb nog een vraag hierover

Mail uw vraag naar de penningmeester en die zal 'm zo snel mogelijk gaan behandelen. E-mailadres: info@sbodulphus.nl

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 augustus 2020.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best