Stichting Behoud Odulphuskerk

Legaat

Een legaat is een making in een testament waarbij bijvoorbeeld een bepaalde som geld wordt nagelaten. Op deze wijze kunt u dus ook geld nalaten aan een goed doel, zoals Stichting Behoud Odulphuskerk. Een legaat wordt uitgekeerd aan het goede doel voordat de erfgenamen hun deel van de erfenis krijgen. Als een goed doel een ANBI-status heeft (zoals SBO) dan hoeft dit goede doel volgens de huidige regels geen erfbelasting af te dragen.

Raadpleeg voor meer informatie uw notaris.

 

Stichting Behoud Odulphuskerk is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41091012. Het RSIN-nummer is 009087047. 

Bankrekening: NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk. 

 
Foto van pentekening door B. Casemier van de Sint-Odulphuskerk (1989)
Bron: Beeldbank Erfgoedvereniging Dye van Best

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 maart 2023.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best