Stichting Behoud Odulphuskerk

AUTOMATISCHE INCASSO VAN UW GIFT AAN SBO

Met een automatische incasso geeft u toestemming aan SBO om uw gift (minimaal € 25 per jaar) automatisch van uw rekening af te schrijven.

Dat is handig voor u en voor ons. Wij incasseren eenmaal per jaar.

 

SBO is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als u een gift doet aan een ANBI kunt u onder voorwaarden uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor culturele ANBI's (zoals SBO) geldt een extra giftenaftrek. Met een gift aan onze Stichting steunt u daarom niet alleen onze Stichting maar kunt u eveneens een belastingvoordeel hebben. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen en erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang geen schenk- en erfbelasting te betalen. 

Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

 
 
 
 
Machtiging afgeven
 
Wilt u een doorlopende machtiging voor automatische incasso afgeven? Stuur een e-mail naar de penningmeester (Toon Smetsers) en vraag het machtigingsformulier aan. E-mailadres: computoon@outlook.com
 
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend terug. Dit kan per e-mail of met de post. Verder hoeft u niets te doen. De penningmeester bevestigt de ontvangst van de machtiging per e-mail of met de post en geeft u nog wat extra informatie.
 
De eerste incasso vindt plaats binnen een maand na de ontvangstbevestiging (maar op z'n vroegst 14 dagen na de ontvangstbevestiging), als u dat jaar nog geen donatie had gedaan.
 
 
 
 
Jaarlijkse incasso
 
Elke volgende incasso vindt eenmaal per jaar plaats, rond 15 februari. Dit staat ook in de eenmalige mail of brief die u van de penningmeester krijgt als u een machtiging afgeeft.
 
Op uw bankafschrift ziet u ook het machtigingskenmerk dat de penningmeester aan u doorgegeven heeft en ons incassant-ID. Dat is NL86ZZZ410910120000.
 
 
 
Een extra gift doen?
 
 
Dat mag natuurlijk altijd, extra giften zijn zeer welkom! U kunt ze zelf overmaken op ons bankrekeningnummer NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk. 
 
 
 
Bedrag van uw automatische incasso verhogen of verlagen (tot minimaal € 25 per jaar)?
 
Dit kan uiteraard ook. Stuur een e-mail naar de penningmeester en vraag een nieuw machtigingsformulier aan. E-mailadres: computoon@outlook.com
 
Stuur het formulier ingevuld en ondertekend terug. Dit kan per e-mail of met de post. Verder hoeft u niets te doen. De penningmeester bevestigt de ontvangst van de nieuwe machtiging per e-mail of met de post.
 
De oude machtiging vervalt. Zorg ervoor dat de penningmeester het ingevulde en ondertekende formulier ontvangt vóór 15 januari van het jaar dat de verandering moet ingaan.

 

Stoppen met automatische incasso?

Ook dat kan. Stuur een e-mail naar de penningmeester met dat verzoek waarin ook staat vanaf wanneer u wilt stoppen. E-mailadres: computoon@outlook.com

Zorg ervoor dat de penningmeester dit verzoek ontvangt vóór 15 januari van het jaar dat u wilt stoppen met automatische incasso.

De penningmeester bevestigt de ontvangst van het verzoek per mail of met de post.
 
Wij hopen dat u donateur blijft en dat u vanaf het opzeggingsmoment zelf uw jaarlijkse gift (minimaal € 25) overmaakt. Contante giften zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Ons bankrekeningnummer is NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk.

 

Ontvangstbevestiging

Op uw verzoek sturen wij u een ontvangstbevestiging toe als uw gift op onze bankrekening is bijgeschreven. Stuur een verzoek daarvoor naar de penningmeester, e-mailadres computoon@outlook.com

 

Ik heb nog een vraag hierover die hier niet bij staat.

Mail uw vraag naar de penningmeester en die zal 'm zo snel mogelijk gaan behandelen. E-mailadres: computoon@outlook.com

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 december 2021.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best